Dobermann Pedigrees
FRED V.D. BLÜTENSTADT D'ORSOY
DZB74937
1955
male
colour: black
breeder: N. Orsoy, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RODELTAL
AKCSBBA236946
 GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
 ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
ASTA V.D. HOCHHEIDE
DZB63824
 ASSO V.D. SAMT-UND SEIDENSTADT
DZB57653
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ARNHILD V. BREITBACH
DZB53932
 RINO V. RÖDELTAL
DZB52605
 BLITZ V.D. DOMSTADT
DZB48396
 BUBINA V. DEUTSCHEN ECK
DZB49089
 ADELE V.D. ERFT
DZB52197
 CURT V. SCHÖNWASSERPARK
DZB47422
 BURGA V. DREIKÖNIGENECK
DZB50086
 ANNI V.D. ETZELMÜHLE
DZB59007
 NORBERT V. NOTBURGATAL
DZB56236
 ARI V. GLÜCKSBRUNNEN
DZB52949
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
CLIVIA V. PRINZENBAU
DZB51738
 DORA V. NOTBURGATAL
DZB52189
BLIZ V. BAYERNSTOLZ
DZB46508
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BETTY V.D. LANGENHECK
DZB56730
 CITO V. HESSENHOLZ
DZB55662
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 BEKA V. OBERTOR
DZB52081
 ASTA V. TAUNUS
DZB55568
 HARRI V.D. NECKARTRASSE
DZB53958
 BETTY V. SIMMENAU
DZB53569

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


 © Dobermann Pedigrees - Finland
 

Blütenstadt d'Orsoy vd Fred DZB74937 black*1955

Blütenstadt d'Orsoy vd Fred 
DZB74937 black*1955

Hagenfreund v Alf 
DZB48/905 black*09.06.1948
II 
Kleinwaldheim v Alex 
DZB57139 black*04.02.1946
III 
Simbach v Ajax 
DZB53728 black*31.05.1941
IIII 
Illerblick v Ajax 
DZB51797 black*28.07.1937
IIIII 
Rödeltal v Moritz 
DZB50561 black*01.09.1935
IIIIE 
Kienlesberg v Gretel 
AKCSBA194838 black*01.08.1934
IIIE 
Eckartsburg v Asta 
DZB51650 black
IIIEI 
Heinrichsberg v Jack 
DZB48574 black*07.05.1933
IIIEE 
Tauzier v Anka 
DZB50806 brown*23.01.1936
IIE 
Südharz v Carola 
DZB54675 black*14.03.1943
IIEI 
Steiger v Alf 
DZB52375 brown*27.05.1938
IIEII 
Bismarcksäule vd Horst 
DZB50090 black*02.03.1935
IIEIE 
Zwingfried v Lamja 
DZB51042 brown*1936
IIEE 
Bismarcksäule vd Mona 
DZB52997 black*28.06.1939
IIEEI 
Raufelsen v Frido 
DZB51456 black*09.01.1937
IIEEE 
Bismarcksäule vd Kitty 
DZB51428 black*24.09.1936
IE 
Hagenstolz v Amsel 
DZB47/74 black*10.01.1947
IEI 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
IEII 
Notburgatal v Erko 
DZB52842 black*16.04.1939
IEIII 
Ludwigsburg v Nober 
DZB51077 black*21.05.1936
IEIIE 
Notburgatal v Betty 
DZB50665 black*21.10.1935
IEIE 
Fürstenlager v Blanka 
DZB53264 black*23.02.1940
IEIEI 
Bismarcksäule vd Horst 
DZB50090 black*02.03.1935
IEIEE 
Schloss Cappenberg v Daisi 
DZB48916 black*12.09.1933
IEE 
Gross Hagen v Asta 
DZB55550 black*28.05.1943
IEEI 
Raufelsen v Frido 
DZB51456 black*09.01.1937
IEEII 
Engelsburg vd Troll 
DZB48591 black*01.06.1933
IEEIE 
Sonnenhöhe vd Jessy 
DZB49753 black*28.06.1934
IEEE 
Hagenstolz v Mira 
DZB52428 black*29.06.1938
IEEEI 
Gross Essen v Bobby 
DZB49226 black *04.03.1934
IEEEE 
Hagenstolz v Gonda 
DZB50170 *1935

Hochheide vd Asta 
DZB63824 brown*23.05.1949
EI 
Samt-Und Seidenstadt vd Asso 
DZB57653 black*20.10.1946
EII 
Willersee v Dieter 
DZB55375 black*29.08.1943
EIII 
Notburgatal v Erko 
DZB52842 black*16.04.1939
EIIII 
Ludwigsburg v Nober 
DZB51077 black*21.05.1936
EIIIE 
Notburgatal v Betty 
DZB50665 black*21.10.1935
EIIE 
Fürstenlager v Blanka 
DZB53264 black*23.02.1940
EIIEI 
Bismarcksäule vd Horst 
DZB50090 black*02.03.1935
EIIEE 
Schloss Cappenberg v Daisi 
DZB48916 black*12.09.1933
EIE 
Breitbach v Arnhild 
DZB53932 black*03.10.1941
EIEI 
Rödeltal v Rino 
DZB52605 black*23.11.1938
EIEII 
Domstadt vd Blitz 
DZB48396 black*03.04.1933
EIEIE 
Deutschen Eck v Bubina 
DZB49089 black*17.09.1933
EIEE 
Erft vd Adele 
DZB52197 black*13.03.1938
EIEEI 
Schönwasserpark v Curt 
DZB47422 black*03.04.1932
EIEEE 
Dreikönigeneck v Burga 
DZB50086 black*22.01.1935
EE 
Etzelmühle vd Anni 
DZB59007 black*14.07.1947
EEI 
Notburgatal v Norbert 
DZB56236 black*10.08.1944
EEII 
Glücksbrunnen v Ari 
DZB52949 black*09.04.1939
EEIII 
Ludwigsburg v Nober 
DZB51077 black*21.05.1936
EEIIE 
Prinzenbau v Clivia 
DZB51738 black*22.06.1937
EEIE 
Notburgatal v Dora 
DZB52189 black*07.04.1938
EEIEI 
Bayernstolz v Blitz 
DZB46508 brown*09.06.1931
EEIEE 
Notburgatal v Betty 
DZB50665 black*21.10.1935
EEE 
Langenheck vd Betty 
DZB56730 brown*23.11.1945
EEEI 
Hessenstolz v Cito 
DZB55662 black*07.11.1943
EEEII 
Fürstenlager v Artus 
DZB52820 brown*10.02.1939
EEEIE 
Obertor v Beka 
DZB52081 black*24.01.1938
EEEE 
Taunus v Asta 
DZB55568 brown*02.06.1943
EEEEI 
Neckarstrasse vd Harri 
DZB53958 *16.11.1941
EEEEE 
Simmenau v Betty 
DZB53569 *08.01.1941