Dobermann Pedigrees
GUNTHERSFORST DANY
SF04556/64 T
20.2.1964
Male
Colour: Black
Breeder: Günter Groth, Oulunkylä, Finland
Owner: Eva Sittnikov. Helsinki, Finland
AK © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
 EROS V. FÜRSTENFELD
SF04613/60
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 GOLDINE V. FÜRSTENFELD
SF04614/60
DZB77131
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 ASSI V. GOLINKA
DZB71512
 BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
 TROLL V. SANDBERG
DZB53851
 ASTA V. NIZZATAL
DZB56270
 ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
 BORDO V. NIZZATAL
DZB57264
 ELFE V. NOTBURGATAL
DZB58517
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/