Dobermann Pedigrees
KOBRA V. ESCHENHOF
DZB87970
28.5.1976
Female
Colour: Brown
Breeder: D. Müller, Germany
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
PRINS V. FORELLENBÄCHLE
DZB81444
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 ARABELLA V. FORELLENBÄCHLE
DZB79696
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 CONNY V. STEINWEG
DZB79477
LEX V. FORELL
DZB77914
 TITUS GERMANIA
DZB76078
 VILJA GERMANIA
DZB76656
 ANJA V. STEINWEG
DZB78372
 BODO V. HEGGRABEN
DZB77572
 HEDDA V. NIDDATAL
DZB77036
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
 CHICO V. FORELL
DZB81130
 ODIN V. FORELL
DZB777769
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 IRIS V. FORELL
DZB77618
 CITA GERMANIA
DZB77767
 CÄSAR V. WEIDENECK
DZB71987
 RENI GERMANIA
DZB74717
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
BORIS V. FALKWEG
DZB78266
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 FESTA V. HEIDERHOF
DZB78468
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 BIENE V, BRAUNHOF
DZB77425

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009