Dobermann Pedigrees
ANNI V. HEGGRABEN
SF02610/66
DZB76565
23.2.1959
Female
Colour: Black
Breeder: H. Grösser, Germany
Owner: Seppo Björklund, 'kennel v.d. Birkenrinde', Finland
© Dobermann Pedigrees - Finland
IGON V. WELLBORN
DZB74446
FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
HELLA GERMANIA
DZB48/889
TELL V. HINTERBORN
DPZ56696
DOLLY GERMANIA
DZB56793 
GITTA V. WELLBORN
DZB69817
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB56951
MONA GERMANIA
DZB65357
AJAX GERMANIA
DZB55869
ESTER GERMANIA
DZB47/184
RITA GERMANIA
DZB74719
GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818
TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
ASSY BARMENIA
DZB64570
ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
HELLA GERMANIA
DZB48/889
ETA V. RURTAL
DZB68070
CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
DRAGA GERMANIA
DZB56795

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009