Dobermann Pedigrees
LORD V. FÜRSTENFELD
AKCSBWA328570
12.12.1962
male
colour: black
breeder: H. Palmer, Germany
 © Dobermann Pedigrees - Finland
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
47/073
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
  IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
   GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009