Dobermann Pedigrees
HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
29.11.1926
 Male
Colour: Black
 Breeder: F. Desenick, Germany
Owner: M. V. Reynolds, USA
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4216
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
 ASTA VOSS
DZB6237
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
 SENTA V. JÄGERHEIM
(Not Reg.)
(17.1.1911)
 LOTTE V. RÖNECKENSTAIN
DZB20691
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
DZB5599
 COMTESS V.D. STEYERBERG
DZB28979
 ARNO V.D. WEICHELBURG
DZB
 ACHIM V. LANGERODE
DPZ6127 
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
 ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
 ASTA V.D. FINOHÖHE
DZB8787
 RAPPO V.D. BLANKENBURG
DZB6335
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 ALI V. WALDHOF
DZB
 DANILO V.D. KRONE
DZB5266
 FAVORIT V. MERSEBURG
DZB3660
 ROSELINE V. JÄGERHOF
DZB155
 LADY BITTNER
DZB18484
 PETER II V. ILM-ATHEN
DZB3904
 DARRY BITTNER
DZB8620

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009