Dobermann Pedigrees
RITA GERMANIA
DZB74719
1955
female
colour:
breeder: August Schneider, Germany
GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818
TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 FRIDO V. RAUFELSEN
 UNRUH V. SANDBER
DZB54045
 ASSY V. BARMENIA
DZB64570
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 DOLLY GERMANIA
DZB56793
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
  ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905 
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
TELL V. HINTERBORN
DZB56696
 DOLLY GERMANIA
DZB56793
 ETA V. RURTAL
DZB68070
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288 
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417
 ALTO V. PFRIMMTAL
DZB54733
 BRITTA V. WEYERTAL
DZB47/75

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009