Dobermann Pedigrees
AXEL V. HAGENFREUND
DZB 48/904
9.6.1948
Male
Colour: Black
Breeder: O. Gehrmann, Germany
ALEX V. KLINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RÖDELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
GRETEL V. KLIENLESBERG
AKC A194838
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
JACK V. HEINRICHSBURG
DZB 48574
ANKA V. TAUZIEHER
DZB 50806
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DZB52997 
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
KITTY V.D. BISMARCKSÄULE
DZB 051428
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456 
TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009