Dobermann Pedigrees
HALAPA V. HAGENSTOLZ
DZB56951
26.1.1946
Female
 Colour: Black
Breeder: W. Maurer, Germany
 
VICTOR V.HAGENSSTOLZ
DZB55314
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZBB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB18601
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB24799
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DZB49753
CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 HELIOS V. SIEGESTOR
DPZ39728
 PRINZESS V. SIMMENAU
DPZ42091
 BELLA (ALICE)  V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 DEWALD V. LUDWIGSBURG
AKCSB830054
 ASTA II V.D. SONNENHÖHE
DZB
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 BAYARD V. SIEGESTOR
DZB
 WALDO GLÜCK AUF PENZBERG
DZB
 THESSA V. OSTERSEE
DZB
 EDLE AUS DER HEIMAT
DZB
 FOSKO V. OSTERSEE
DZB
 GERHILDE V. GRAMMONT
DZB
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 FEE V.D. RÖDELTAL
DZB25116
URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 HORST V. HENZE
DZB50675
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 LUZ V. RÖDELTAL
DZB40084
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 ARTUS V.D. THUMSHÖHE
DZB
 ALGUNDE V. BÜLOW
DZB
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 BOB V. FETTWEIDE
DZB45781
 ARRAS V. ENNEPETHAL
DZB33897
 LEDDY V. SIMMENAU
DZB42115
 BUBINE V. HAGENSTOLZ
DZB45845
 EITEL V. RHEINTAL
DZB41539
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 KURT V. BRUNIA
DZB
 GERD V. SPORTHOF
DZB30254
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
 RENI V.D. BILDSTENHÖHLE
DZB47109
 REX V.D. KONRADSHÖHE
DZB
 RISA V.D. BILDSTENHÖHLE
DZB
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 BAYARD V. SIEGESTOR
DZB
 EDLE AUS DER HEIMAT
DZB
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 URSEL V. FEENGRUND
DZB44402

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009