Dobermann Pedigrees
GUNTHERSFORST CARMEN
SF02736/63
15.2.1963
Female
Colour: Black
Breeder: Günter Groth, Oulunkylä, Finland
 Owner: Anja Strandell, Kallvik, Finland
 EROS V. FÜRSTENFELD
SF04613/60
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 GOLDINE V. FÜRSTENFELD
SF04614/60
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 ASSI V. GOLINKA
DZB71512
 BRUNO V. MÜHLBERG
DZB59602
 TROLL V. SANDBERG
DZB53851
 ASTA V. NIZZATAL
DZB56270
 ASTA V. BIEBERTAL
DZB65723
 BORDO V. NIZZATAL
DZB57264
 ELFE V. NOTBURGATAL
DZB58517

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009
GUNTHERSFORST CHARDAS SF2735/63  Black Male Owner: Unto Leskinen, Helsinki, Finland
GUNTHERSFORST CHARLI SF2734/63 Black Male Owner: M-R. Leingren, Helsinki, Finland
GUNTHERSFORST CITTO SF2733/63 Black Male Owner: Toivo Autio, Rajakylä, Finland
GUNTHERSFORST CONNY SF2732/63 Black Male Owner: Hillevi Knorn, Baggböle, Finland
GUNTHERSFORST CARMEN SF2736/63 Black Female Owner: Anja Strandell, Kallvik, Finland