Dobermann Pedigrees
GUNTHERSFORST MICKO
SF04258/57
S17294/57
24.8.1957
male
colour:
   breeder: Gunter Groth, Helsinki, Finland
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
BLITZ V. OSTERTOR
FHS247/55
DZB74007
BLITZ V. SCHNEEWITSHEWEG
DZB70195
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
DIANA V. OESTERRIED
DZB48/949
(7.6.1948)
BENNO V. ROMBERG
DZB47/45
LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
CHRISTEL V. SALZESTADT
DZB64025
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DPZ53726
CAROLA V. SÜDHARZ
DPZ54675
ASTA V. STRUTHIO
DZB47/206
(3.5.1947)
DIETER V. WILLERSEE
DPZ55375
DOHLE V. STAHLHELM
DPZ55725
ARMI V. WIR
FHreg4044/56
NORD GERMANIA
SF03133/56
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
ESTER GERMANIA
DZB47/184
FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
DRAGA V. GERMANIA
DZB56795
PELLAVAKASKEN PEPPI
SF03455/53F
TURTIN TARU
SF00211/52
EDMUNDTOPP FAUST
SF2386
LOLA
SKL15552/XI
KANTONIEMEN ETTI
SF04923 B
REX
2929 A
NKKS2159 S
CERRI V. UNSER-HEIM
SF22459 XXX
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/