Dobermann Pedigrees
MANDY
LOSH0612459
Born:
Female
Colour:
Breeder: (Belgium)
KUNTA V. HOLZBERGERHOF
LOSH561906
JASCHA V. HOLZBERGERHOF
NHSB1512411
IKARUS V. NYMPHENBURG
DZB93465
FESTUS V'T SMEULVEEN
NHSB988488
 DON DAYAN V. FRANCKENHORST
NHSB717387
 CENTA V. ESCHENHOF
NHSB597055
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 JAGO V. HAGENSTERN
DZB83286
 ENI V. ESCHENHOF
DZB84962
 ARGIA V. FAUNBURG
DZB92591
 GILDO V. JURA
DZB87986
 BODO V. KLIPPENECK
DZB81901
 CILLA V. JURA
DZB85299
 DIVINA V. NYMPHENBURG
DZB89891
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 HERRACLEA V. HOLZBERGERHOF
LOS0508503
 SULTAN V. BINSELBERG
DZB92575
 ATLAS V. NYMPHENBURG
DZB87424
 EICK V. ESCHENHOF
DZB84959
 CORA V.D. BRUNNENSTADT
DZB85499
 CITTA V. HERRNBERG
DZB84505
 BONNI V. FORELL
DZB80937
 DIXI V.D. VESTE OTZBERG
DZB81638
FRANCIS V. HOLDERSTRAUCH
DZB92685
 DAIMOS V. NYMPHENBURG
DZB89885
 ATHOS V. NYMPHENBURG
DZB87419
 HELENA V. ESCHENHOF
DZB86576
 KOBRA V. ESCHENHOF
DZB87970
 LUX V. STEINWEG
DZB83456
 FEE V. HAGENSTERN
DZB82336
JEKA
LOSH543974
 HARIBO V.D. DONKEN
LOSH500646
 DEMIS V. CESARBERG
LOSH431648
 GUY'S HILO V. NORDEN STAMM
DZB88881
 BRYAN V. FORELL
S26273/68
DZB80934
 GUNTHERSFORST BURGA
SF17085/70
KCREG109308/72
 XILLA V. CESARBERG
LOSH334137
 LEX V. BEELEN
DZB83641
 UNA OF BAMBY'S BRIDE
 CATYA V. CESARBERG
LOSH411398
 KAZAN V'T. ZANDBOSCH
NHSB837281
 JÜRGEN V. HAGENSTERN
DZB83285
 RAVETTE V'T. ZANDBOSCH
NHSB639132
 ANOUK V. CESARBERG
LOSH373126
 ERO V. FRANCKENHORST
NHSB720171
  DOMIKA OF BAMBY'S PRIDE
J.K.C.12 DB-14267
 HELLA V.D. DONKEN
LOSH508572
 DJANGO V.D. DONKEN
LOSH428702
 ALFONS
LOSH377749
 SULTAN V.D. WESTKANT
LOSH270762
 XEFINA V. EDELE BRABANT
LOSH329029
 BESSY V. RIALFO
LOSH399110
 LIMO V.T. ZANDBOSCH
NHSB839150
 YRIS V. RIALFO
LOSH342242
 DIANA V.D. DONKEN
LOSH434527
 YORK V. RIALFO
LOSH348349
 *****
 *****
 BRIGIT V.D. DONKEN
LOSH396457
 ROX
NHSB498407
 ASALINE V.D. DONKEN
LOSH379210

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009