Dobermann Pedigrees

MECKIE V. FÜRSTENFELD
DZB78342
13.6.1963
male
colour:brown
breeder:H. Palmer, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 ANITA V. SUNDERKAMP
DZB48/747
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE . FELSINGPASS
DZB64415
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809

1900-1909* 1910-1919* 1920-1929* 1930-1939* 1940-1949* 1950-1959* 1960-1969* 1970-1979* 1980-1989* 1990-1999* 2000-2009