Dobermann Pedigrees
TONKA GERMANIA
DZB76082
21.10.1957
Female
Colour: Black
Breeder: August Schneider, Germany
 
A / K © Dobermann Pedigrees - Finland
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZP70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 GILDA V. WELLBORN
DZB69819
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARTZ
DZB54675
  ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS HAGEN
DZB55550
 MONA GERMANIA
DZB65359
 AJAX GERMANIA
DZB55869
FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
FANNY V. PFEDDERSHEIM
DZB52613
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 DRAGA GERMANIA
DZB56795

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009