Dobermann Pedigrees
VENTO V. FÜRSTENFELD
DZB79813
20.4.1966
male
colour: black
   breeder: H. Palmer, Germany
BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
NORD GERMANIA
DZB69617
CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ESTER GERMANIA
DZB47/184
EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
IGON V. NAUNHOF
DZB64406
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
BORIS V. REHWALDE
DZB58562
ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
A&K,Helsinki,Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009