Dobermann Pedigrees
AFRA V. PAPENKAMP
DZB87098
27.10.1975
Female
Colour: Black
Breeder: H. Braun, Germany
 
 FALK V. ROTHBACHTAL
DZB80781
BOSS V. SALZA
DZB78611
 FRED V.D. BLÜTENSTADT D'ORSOY
DZB74937
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ASTA V.D. HOCHHEIDE
DZB63824
 ADRETT V. SALZA
DZB77691
 MARKO V. WEBERECK
DZB75116
 KITTI V. KAISERSTEG
DZB76863
 CENTA V. PETERSHUGEL
DZB78963
 CONDOR V. ANDREASSTIFT
DZB76848
 ALEX V. MOSELLAND
DZB71349
 GILDA V. MOSELLAND
DZB75731
 BELLA V. KRÄHENHORST
DZB76539
 MARKO V. WEBERECK
DZB75116
 ALICE V. KRÄHENHORST
DZB74930
 INA V. JUNGFERNSTIEG
DZB84221
 ARMIN MECKIE V. ROTEN FELD
DZB80713
 MECKIE V. FÜRSTENFELD
DZB78342
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 BRENDA V. EICHENHAIN
DZB79204
 ARCO OF FAYETTE CORNER
ÖHZB DP 7759
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 DONA V. HAGENSTERN
DZB81285
 EICK V. HEIDEHOF
DZB78163
 FALKO V. HAGENSTOLZ
DZB76522
 BIENE V. BRAUHOF
DZB77425
 SONJA V.D. BRÜNOBURG
DZB79513
 BORIS V. FALKWEG
DZB78266
(JAGO V. FÜRSTENFELD DZB77551 -
ANNI V. HEGGRABEN DZB76565)
 FESTA V. HEIDEHOF
DZB78468
(FALKO V. HAGENSTOLZ DZB76522 -
BIENE V. BRAUHOF DZB77425)

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009