BELLA V. FÜRSTENFELD
DZB75541
7.12.1956
Female
Breeder: H. Palmer, Germany
 A&K,Helsinki,Finland
 
LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DIETER V. WILLERSEE
55377
 ASTA V. GROSS HAGEN
55550
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
47/073
 DIETER V. WILLERSEE
55377
 ASTA V. GROSS HAGEN
55550
INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
47/073
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB47/288
 HERTA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/478
ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
FELS V. BARLINGE
DZB54218
DINA V.D. BRÜNOBURG
DZB47/37

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009