Dobermann Pedigrees
MAIDA V. COLDOD
AKCSBA336875
10.10.1938
Female
Colour: Black
Breeder: (USA)
 
© Dobermann Pedigrees - Finland
 CARLO V. BASSEWITZ
AKCSB819773
 BOBY V. HOHENZOLLERNPARK
AKCSB844978
FIGARO V. SIGALSBURG
AKCSB647311
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 ASTA V. STOLZENBERG
DZB6759
 CORINA V. SIGALSBURG
DZB27620
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 ASTA V. STOLZENBERG
DZB6759
 FIFFI V. HEIMFELD
AKCSB761810
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 LUX V.D. BLANKENBURG
DZB6560
 LOTTE V. RÖNECKENSTEIN
DZB20691
 URSULA V. LUGUMKLESTOR
AMOR V. GÖTTERFELSEN
DZB15435
 MARTHA V. MARTHASTEIN
 INKA V. LINDENHOF
AKCSBA003338
 MUCK V. BRUNIA
DZB44392
LUZ V. RODELTAL
AKCSB924180
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 FEE V. RÖDELTAL
DZB25116
 HELLA V.D. WINTERBURG
DZB40909
AKCSB733229
 AXEL V. HARDTGEBIRG
DZB32684
 FERRI V.D. WINTERBURG
DZB34429
 CORA V. RUPPERTSBURG
AKCSB886385
HAMLET V. HERTHASEE
DZB41151
 ALTO V. SIGALSBURG
DZB23417
 COMTESS V.D. STEYERBERG
DZB28979
 ADA V. ADELSHÖHE
D.P.Z.B.25976
 BALDUR V. SIEGESTOR
DZB8762
 ALI V. NERIWELL

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009