ARTUS V. FALKWEG
DZB77726
19.12.1961
Male
Colour:
Breeder: (Germany)
 CITTO V. FÜRSTENFELD
DZB76169
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZP71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ANNI V. HEGGRABEN
DZB76565
 IGON V. WELLBORN
DZB74446
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 GITTA V. WELLBORN
DZB69817
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 MONA GERMANIA
DZB65357
 RITA GERMANIA
DZB74719
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
 TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ASSY BARMENIA
DZB64570
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ETA V. RURTAL
DZB68070

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929* * 930-1939 * 1940-1949* 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999* 2000-2009