Dobermann Pedigrees
ASTOR OF WESTPHALIA
AKC 901610
19.12.1929
 Male
Colour: Black
 Breeder: F.H. Fleitmann, USA
HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 STOLZ V. RÖNECKENSTAIN
DZB17313
 ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
 ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
 DORA V. WIESENGRUND
DZB8080
 TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
 LEA V. WIESENFELS
 ELLA V. SIEGESTOR
DZB25403
(8.6.1923)
BLUTO V. ISARSTRAND
DZB6122
ROLAND V.D. HAIDE
DZB1291
 WALLY II V.D. HUFE
 THESSA V. OSTERSEE
DZB6250
 EDELBLUT V. JÄGERHOF
DPZ 4691
 FREYA V. OSTERSEE
ILLISA OF WESTPHALIA
AKCSB
 CLAUS V.D. SPREE
AKCSB412661
 BURSCHEL V. SIMMENAU
DPZ 6238 
 ARNO V. GLÜCKSBURG
DZB4213
 GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
ADELA V. OSTSTERN
DZB6599
(9.7.1919)
 ARTUS V. LANGERODE
DZB6131 
 SYBILLE V. SILBERBERG
DZB6120
(24.8.1917)
PRINSES ILISA V.D. KONINGSTAD
AKCSB
PRINZ CARLO V.D. KONINGSTADT
DZB9853
AKC 365521
 AJAX V. GRAMMONT
DZB 9311
 WALTRAUTE V. GRAMMONT
NHSB 24939
 ANGOLA V. GRAMMONT
AKC 433210
 RIVALS ADONIS
NHSB 23500
 UNDINE V. GRAMMONT
DZB 8901

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009