GOGO V.D. VESTE OTZBERG
N03476/75
23.4.1974
Female
Colour:
Breeder: J. Bäcker,Germany
 
VELLO V. FÜRSTENFELD
DZB79814
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
  LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 EDDA V.D. NORDBURG
DZP70222
 CITTA V. FÜRSTENFELD
DZB76173
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70743
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
  IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 FRIGGA V.D. VESTE OTZBERG
DZB82419
 ALI V. FORELLENBÄCHLE
DZB79692 
 ARGUS V. NEROBERG
DZB77881
 LUMP V. BASTERSHOF
DZB76420
 GINA V. FÜRSTENFELD
DZB77129
 ASTRID V. EICHENHAIN
DZB78671
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433
 ANJARA V.D. VESTE OTZBERG
DZB80182
 RONDO V. FORELL
DZB79038 
 ARCO OF FAYETTE CORNER
DZB7759
 CITA GERMANIA
DZB77767
 ANKA V. EICHENHAIN
DZB78668
 JAGO V. FÜRSTENFELD
DZB77551
 HELLA V. FORELL
DZB77433

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009