Dobermann Pedigrees
LOTTE II V. SIMMENAU
DZB40748
17.11.1926
female
colour: black
breeder: C. Winkler, Germany
 
LUX V.D. BLANKENBURG
AKC 571492
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB 5238
ARNO V. GLÜKSBURG
DZB4213
BAYARD V. SILBERBERG
DZB1598
FEE V.D. BÖRDE
DZB3042
GUDRUN V. HORNEGG
DZB8130
MORITZ V, BURGWALL
DZB1055
HELGA V.D. PFALZ V. HORNEGG
DZB713
ASTA VOSS
DZB 6237
EDELBLUT V. JÄGERHOF
DZB4691
PRINZ MODERN V. ILM-ATHEN
DPZ 683
TATJANA V. JÄGERHOF
DZB7787
SENTA V. JÄGERHEIM
(NOT REG.)
THEO V.D. FUNKENBURG
DZB779
LIESEL V. SEEBERG
(NOT REG.)
LOTTE V.D. RÖNECKENSTAIN
DZB 20691
ALEX V. FINOHÖHE
DZB8754
ACHIM V LANGERODE
DPZ6127
 PRINZ LEUTHOLD V. HORNEGG
DZB1982
ASTA V. STARKENBURG
DZB6073
LEDDY V.D.BLANKENBURG
DPZ6489
BURCHEL V. SIMMENAU
DZB6238
ASTA VOSS
DZB6237
DORA V. WIESENGRUND
DZB 8080
TROLL V.D. BLANKENBURG
DPZ6334
BELLING V. BERLIN
DZB1945
ASTA VOSS
DZB6237
LEA V. WIESENFELS
DZB5599
GRAF TEJA HERTZYNIA
DZB 1843 
LIESEL V. DAMBAHTAL

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009