Dobermann Pedigrees
WARA GERMANIA
DZB76662
31.5.1959
Female
Colour: Black
Breeder: August Schneider, Germany
© Dobermann Pedigrees
 NIGO GERMANIA
DZB96616
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEIWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB56951
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 FRIDO V. FÜRSTENLAGER
DZB55543
 JOCKEL V. PFEDDERSHEIM
DZB53965
 EDDA V. FRIEDEWALD
DZB53817
 DRAGA GERMANIA
DZB56795
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTER GERMANIA
DZB55873
 RENI GERMANIA
DZB74717
 GÖTZ V. BISMARKSTEG
DZB68818a
TROLL V.D. EVERSBURG
DZB48/716
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 CHRISTEL V.D. BRÜNOBURG
DZB56849
 ASSY V. BARMENIA
DZB64570
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 DOLLY GERMANIA
DZB56793 
 ANJA V. WELEBERG
DZB71313
 FALK V. BUCHENHAIN
DZB66642
 ALF V. HAGENFREUND
DZB 48/905 
 HELLA GERMANIA
DZB48/889
 ETA V. RURTAL
DZB68070
 CASSO V. KLEINWALDHEIM
DZB 47/288 
 DRAGA V. WEYERTAL
DZB47/417

1900-1909*1910-1919*1920-1929*1930-1939*1940-1949*1950-1959*1960-1969*1970-1979*1980-1989*1990-1999*2000-2009