Dobermann Pedigrees
ALEX V. RHEINER WACH-INSTITUT
DZB75586
5.10.1956
Male
Colour: Black
Breeder: (Germany)
www.dobermann-pedigrees.com
GREIF V. ROMBERG
DZB71770
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57488
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 ADDI V.D. MINERVA
DZB57393
 VICTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 HORST V. HENZE
DZB
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 EDDA V. ROMBERG
DZB65567
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 ASTA V. ECKARTSBURG
DZB51650
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 MONA V.D. BISMARCKSÄULE
DPZ52997
 BRITTA V. OESTERRIED
DZB47/198
 ARNO V. ROMBERG
DZB56368
 KARLO V. WÜRTTENBERG
DZB 53776
 HANNY V. NEU-ISENBURG
DZB53122
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52842
 CHRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB 53512
CHRISTEL V. ALTENRHEINERWEG
DZB65639
 BRUNO V.D. BRÜNOBURG
DZB56843
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V. HEEK
DPZB38623
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 CHERLOC V. RAUFELSEN
DZB47216
 BELLA (ALICE) V.D. SONNENHÖHE
DZB46185
 UNRUH V. SANDBERG
DZB54045
 ARTUS V. FÜRSTENLAGER
DZB52820
 HORST V. BISMARKSÄULE
DZB50090
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 ALFA V. HOLLINGEN
DZB51853
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 ANNERL V. ZINSGUT
DZB45099
 ALLY V.D. EMSPERLE
DZB55876
 ALF V. STEIGER
DZB52375 
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BRUNO V. HENSCHELBERG
DZB44509
 CARMEN V. BAD HEIDELBERG
DZB46037
 LAMJA V. ZWINGFRIED
DZB51042
 BELLO V.D. DORNBURG
DZB46590
 KÄKE V. ZWINGFRIED
DZB47439
SIDI V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB53884
 AJAX V. ILLERBLICK
DZB51797
 MORITZ V. RODELTAL
AKCSBBA236946
DZB 050561
 GRETEL V. KIENLESBERG
AKC A194838
 PERLE V.D. SCHWARZWALDPERLE
DZB52932
 MORIZ V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ52030
 LEA V.D. SCHWARZWALDPERLE
DPZ51711

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009

Rheiner-Wach-Institut v Alex DZB75586 black*05.10.1956

Rheiner-Wach-Institut v Alex
DZB75586 black*05.10.1956
I
Romberg v Greif
DZB71770 black*16.04.1954
II
Haus Bormes v Amor
DZB48/552 black*16.01.1948
III
Geer vd Alf
DZB57488 black*13.08.1946
IIII
Willersee v Dieter
DZB55375 black*29.08.1943
IIIII
Notburgatal v Erko
DZB52842 black*16.04.1939
IIIIE
Fürstenlager v Blanka
DZB53264 black*23.02.1940
IIIE
Gross Hagen v Addi
DZB55548 black*28.05.1943
IIIEI
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
IIIEE
Hagenstolz v Mira
DZB52428 black*29.06.1938
IIE
Minerva Addi
DZB57393 black*12.07.1946
IIEI
Hagenstolz v Victor
DZB55314 black*23.07.1943
IIEII
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
IIEIE
Hagenstolz v Gonda
DZB50170 black*20.02.1935
IIEE
Hagenstolz v Ursel
DZB54463 black*11.10.1942
IIEEI
Henze v Horst
black*29.8.1935
IIEEE
Hagenstolz v Mira
DZB52428 black*29.06.1938
IE
Romberg v Edda
DZB65567 black*23.05.1950
IEI
Kleinwaldheim v Alex
DZB57139 black*04.02.1946
IEII
Simbach v Ajax
DZB53728 black*31.05.1941
IEIII
Illerblick v Ajax
DZB51797 black*28.07.1937
IEIIE
Eckardtsburg vd Asta
DZB51650 black*17.06.1937
IEIE
Südharz v Carola
DZB54675 black*14.03.1943
IEIEI
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
IEIEE
Bismarcksäule vd Mona
DZB52997 black*28.06.1939
IEE
Oesterried v Britta
DZB47/198 black*29.05.1947
IEEI
Romberg v Arno
DZB56368 black*25.06.1944
IEEII
Württemberg v Karlo
DZB53776 black*30.05.1941
IEEIE
Neu-Isenburg v Hanny
DZB53122 brown*28.11.1939
IEEE
Notburgatal v Lea
DZB55755 black
IEEEI
Notburgatal v Edel
DZB52837 black*16.04.1939
IEEEE
Römergarten v Christa
DZB53512 black*07.07.1940
E
Altenrheinerweg v Christel
DZB65639 black*21.06.1949
EI
Brünoburg vd Bruno
DZB56843 black*19.02.1945
EII
Rauhfelsen v Frido
DZB51456 black*09.01.1937
EIII
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
EIIII
Brunia v Muck
DZB44392 black*09.07.1929
EIIIE
Heek vd Adda
DPZB38623 black*21.04.1925
EIIE
Sonnenhöhe vd Jessy
DZB49753 black*28.06.1934
EIIEI
Rauhfelsen v Cherloc
DZB47216 black*28.02.1932
EIIEE
Sonnenhöhe vd Bella (Alice)
DZB46185 black*22.01.1931
EIE
Sandberg v Unruh
DZB54045 black*23.03.1942
EIEI
Fürstenlager v Artus
DZB52820 brown*10.02.1939
EIEII
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EIEIE
Schloss Cappenberg v Daisi
DZB48916 black*12.09.1933
EIEE
Hollingen v Alfa
DZB51853 black*04.09.1935
EIEEI
Engelsburg vd Troll
DZB48591 black*01.06.1933
EIEEE
Zinsgut v Annerl
DZB45099 black*26.03.1930
EE
Emsperle vd Ally
DZB55876 black*12.04.1944
EEI
Steiger v Alf
DZB52375 brown*27.05.1938
EEII
Bismarcksäule vd Horst
DZB50090 black*02.03.1935
EEIII
Henschelberg v Bruno
DZB44509 black*24.07.1929
EEIIE
Bad Heidelberg v Carmen (DZB46037)
DZB46037 black*08.02.1931
EEIE
Zwingfried v Lamja
DZB51042 brown*15.05.1936
EEIEI
Dornburg vd Bello
DZB46590 brown*14.08.1931
EEIEE
Zwingfried v Käke
DZB47439 brown*27.04.1932
EEE
Schwarzwaldperle vd Sidi
DZB53884 black*17.08.1941
EEEI
Illerblick v Ajax
DZB51797 black*28.07.1937
EEEII
Rödeltal v Moritz
DZB50561 black*01.09.1935
EEEIE
Kienlesberg v Gretel
AKCSBA194838 black*01.08.1934
EEEE
Schwarzwaldperle vd Perle
DZB52932 black*12.05.1939
EEEEI
Schwarzwaldperle vd Moritz
DZB52030 brown*03.08.1937
EEEEE
Schwarzwaldperle vd Lea
DZB51711 black*05.06.1937
Copyright © 2007 Koirasuku