Dobermann Pedigrees
BÄRBEL V. WEISSEN THURM
DZB78359
NHSB343217
23.4.1963
Female
Colour: Black
Breeder: (Germany)
 
A & K © Dobermann Pedigrees - Finland
JAGO V.FÜRSTENFELD
DZB77551
 BORDO V. FÜRSTENFELD
DZB75537
 LUMP V. HAGENSTOLZ
DZB70473
 ALF V. HAGENFREUND
DZB48/905
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 AMSEL V. HAGENSTOLZ
DZB47/074
 DINA V. KLOCKENHOF
DZB65348
 ALEX V. KLEINWALDHEIM
DZB57139
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 INKA V.D. NORDBURG
DZB74721
 NORD GERMANIA
DZB69617
 CÄSAR V. KLOCKENHOF
DZB63047
 ESTER GERMANIA
DZB47/184
 EDDA V.D. NORDBURG
DZB70222
 BORDO V. ANGELBURG
DZB65323
 ANITA V SUNDERKAMP
DZB48/747
 CARMEN V. FELSINGPASS
DZB71553
 IGON V. NAUNHOF
DZB64406
 AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 ADDI MINERVA
DZB57393
 GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 HEDE V. FELSINGPASS
DZB64415
 BORIS V. REHWALDE
DZB58562
 PETER V. WIESENGRUND
DZB56348
 ELFE V. SIMBACH
DZB55634
 ADA V. SATORIOUSHOF
DZB59809
 ALF V. SPESSART
DZB57199
 OLLI V. FRIEDEWALD
DZB57181
ELFI V.D. BARLINGE
DZB76551
 BLITZ V. SCHNEEWITSHENWEG
DZB70195
(12.8.1952)
 CÄSAR V.KLOCKENHOF
DZB63047
 ALEX V. KLEINWALDHEIM 
DZB57139
 AJAX V. SIMBACH
DZB53728
 CAROLA V. SÜDHARZ
DZB54675
 ADDI V. HAGENSTOLZ
DZB47/073
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ASTA V. GROSS-HAGEN
DZB55550
DINA V. OESTERRIED
DZB48/949
(7.6.1948)
 BENNO V. ROMBERG
DZB47/45
 KARLO V. WÜRTTENBERG
DZB53776
 ALPHA
DZB47/44a
 LEA V. NOTBURGATAL
DZB55755
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
 CRISTA V. RÖMERGARTEN
DZB53512
 RENI V. ADLERHOF
DZB74922
 ARKO V. BRINKMOOR
DZB70993
 HASSO V.D. ROTHENBURG
DZB68658
 ASSO V.D. BARLINGE
DZB63670
 FLORA V.D. HÜNENBERG
DZB49/1351
 ANTJE V.D. LEDEBURG
DZB64079
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 CARMEN V. HERRENSCHUTZ
DZB59210
LONY V.D. SCHELLBERGEN
DZB48/839
 FELS V.D. BARLINGE
DZB54218
 ALF V. STEIGER
DZB52375
 HEIDE V. SCHWETZINGEN
DZB52667
 ASTA V. HESSENSTOLZ
DZB54458
 HORST V.D. BISMARCKSÄULE
DZB50090
 BEKA V. OBERTOR
DZB52081

1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009