Dobermann Pedigrees
LUX V. NAUNHOF
DZB 69671
20.4.1952
Male
Colour: Black
Breeder:  Wilhelm Schwartz, Hamburg, Germany
A-K © Dobermann Pedigrees - Finland http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/
AMOR V. HAUS BORMES
DZB48/552
 ALF V.D. GEER
DZB57468
 DIETER V. WILLERSEE
DZB55375
 ERKO V. NOTBURGATAL
DZB52842
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 BLANKA V. FÜRSTENLAGER
DZB53264
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 ADDI V. GROSS HAGEN
DZB55548
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 ADDI MINERVA
DZB57393
 VICTOR V. HAGENSTOLZ
DZB55314
 FRIDO V. RAUFELSEN
DZB51456
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DZB48591
 JESSY V.D. SONNENHÖHE
DPZ49753
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
 HELD AUS DER HEIMAT
DZB10318
 CITTI V. HAGENSTOLZ
DZB48994
 URSEL V. HAGENSTOLZ
DZB54463
 HORST V. HENZE
DZB
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591 
 DAISI V. SCHLOSS CAPPENBERG
DZB48916
 MIRA V. HAGENSTOLZ
DZB52428
 BOBBY V. GROSS ESSEN
DZB49226
 GONDA V. HAGENSTOLZ
DZB50170
GITTA V.D. SÜCHTELNER HÖHEN
DZB58961
 DUX V. ROTBACHTAL
DZB53861
 EDEL V. NOTBURGATAL
DZB52837
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 BELLA V. NOTBURGATAL
DZB
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
AJAX V. ODERWALD
DZB19366
(15.9.1922*black)
 ASTA BOHN
DZB43499
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 HELIOS V. SIEGESTOR
DZB39728
 FRÄNZI V.D. HALTENKLINDE
DZB38102
 CHRISTEL V.D. ANSBORNQUELLE
DZB53603
 EITEL V. NOTBURGATAL
DZB52840
NOBER V. LUDWIGSBURG
DZB51077
 TROLL V.D. ENGELSBURG
DPZB48591
 BESSIE V. RAMTL
DZB47827
 BETTY V. NOTBURGATAL
DZB50665
 GUNDRAM V. RIEDBURG
DZB46131
 HERBA V.D. HALTENKLINDE
DZB44654
 ANNY V. BENNEWITZ
DZB 52008
 TROLL V. D. ENGELSBURG
DZB48591 
 MUCK V. BRUNIA
DPZB44392
 ADDA V.D. HEEK
DPZB38623
 BARONESSE V.D. STURMHÖHE
DZB47471
 MORITZ V. ILM ATHEN
DZB40832
 CARMEN V. FALKENSEE
DZB42870
A&K,Helsinki, Finland
1900-1909 * 1910-1919 * 1920-1929 * 1930-1939 * 1940-1949 * 1950-1959 * 1960-1969 * 1970-1979 * 1980-1989 * 1990-1999 * 2000-2009


© Dobermann Pedigrees - Finland
http://kotisivu.mtv3.fi/pedigrees/